על כל שמלת כלה, שמלה שניה במתנהלפרטים >>
שמלה במתנה