מכינים את העמוד
מכינים את העמוד.. הפעולה עשויה להימשך כמה שניות
מספר מוזמנים
0
אישרו הגעה
0
לא יגיעו
0
לא החליטו
0
לא הגיבו
0
מנות:
צמחונית0
טבעוני0
גלאט0
ללא גלוטן0
ילדים0
תוספות:
כסא גלגלים0
כסא תינוק0
תצוגה
מוזמנים
קבוצות
הוספת מוזמנים
הוספת קבוצה
גיבוי\ייבוא

גיבוי

כל הנתונים לקובץ אקסל

ייבוא מוזמנים

מקובץ אקסל

מאירוע אחר

שם פרטי
משפחה
טלפון
מוזמנים
אישרו
קבוצה
סטטוס
שולחן
מתנה
נשלחה הזמנה
הערות

לא קיימים מוזמנים

רישום ידני בלחיצה על "+ מוזמן" ומילוי פרטי המוזמן
הוספת מוזמן ידנית
או
טעינת מוזמנים מקובץ אקסל שברשותך
ייבא מוזמנים מאקסל
או
ייבוא מוזמנים מאירוע אחר שניהלת בוואלה! מזל טוב
ייבא מוזמנים מאירוע אחר

אנחנו רוצים לעשות לכם את החיים קלים

העבירו את המוזמנים שלכם היישר מאנשי הקשר שלכם בניידים
עכשיו בחנויות האפליקציות
שינוי סטטוס
מגיע
לא מגיע
שיוך לקבוצה
שלח הזמנה
מחיקה
ביטול

שאלות ותשובות

x
?
X

יש לך שאלה? אולי הצעת ייעול?

בדקת פה? שאלות ותשובות
שלח פניה